امروز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
شلف مدل U - یو - پایه فلزی
  • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 30سانتیمتر، عمق 30 سانتیمتر
  • طول 60 سانتیمتر - 400.000
  • ظول 90 سانتیمتر - 500.000
  • طول 120 سانتیمتر - 600.000
  • شلف مدل ( یو - U )  ارتفاع 30 سانتیمتر عمق 20 سانتیمتر
  • طول 60 سانتیمتر - 350.000 
  • طول 90 سانتیمتر - 400.000
  • طول 120 سانتیمتر - 450.000
  • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 20 سانتیمتر عمق 30 سانتیمتر
  • طول 60 سانتیمتر - 3700.00
  • طول 90 سانتیمتر - 470.000
  • طول 120 سانتیمتر - 570.000
  • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 20 سانتیمتر- عمق 20 سانتیمتر 
  • طول 60 سانتیمتر - 320.000
  • طول 90 سانتیمتر - 370.000
  • طول 120 سانتیمتر - 420.000
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آسان نصب پردیس می باشد .