امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
شلف مدل U - یو - پایه فلزی
 • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 30سانتیمتر، عمق 30 سانتیمتر
 • طول 60 سانتیمتر - 225.000
 • ظول 90 سانتیمتر - 295.000
 • طول 120 سانتیمتر - 375.000
 • شلف مدل ( یو - U )  ارتفاع 30 سانتیمتر عمق 20 سانتیمتر
 • طول 60 سانتیمتر - 200.000 
 • طول 90 سانتیمتر - 230.000
 • طول 120 سانتیمتر - 260.000
 • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 20 سانتیمتر عمق 30 سانتیمتر
 • طول 60 سانتیمتر - 180.00
 • طول 90 سانتیمتر - 254.000
 • طول 120 سانتیمتر - 325.000
 • شلف مدل ( یو - U ) ارتفاع 20 سانتیمتر- عمق 20 سانتیمتر 
 • طول 60 سانتیمتر - 160.000
 • طول 90 سانتیمتر - 196.000
 • طول 120 سانتیمتر - 230.000
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آسان نصب پردیس می باشد .